BETA

היום שהיה 05.12.17: לא קוראים את המפה

תוצאות המבחן הבינלאומי שבוחן את רמת הקריאה של תלמידים בעולם מציגות את ישראל במיקום נמוך מאוד מול שאר העולם - התכנית המלאה