BETA

היום שהיה 04.12.17: ההסתבכות של ביטן

יושב ראש הקואליציה הכחיש בחקירתו שקיבל שוחד וטען שאינו מכיר את משפחת ג'רושי. גורם אכיפה בכיר - "הטחנו בו רק אלפית מהחומר שבידינו" - התכנית המלאה