BETA

27.10.2011

11:50

עודכן:

המתמחים: הודעת האוצר מוכיחה מדוע לא נותרה ברירה אלא להתפטר

באוצר הודיעו לבג"ץ כי הם מסכימים להידברות עם המתמחים - ללא פתיחת ההסכם עם הרופאים. בתגובה אמרו המתמחים כי הפסקת המו"מ לא היתה קשורה להגשת העתירה אלא לאטימות פקידי האוצר

במשרד האוצר אמרו הבוקר (חמישי) לבג"ץ כי יהיו מוכנים להידברות עם המתמחים - אך לא יפתחו את ההסכם עם הרופאים. כעת מגיבים המתמחים שעתרו נגד מניעת התפטרותם, בטענה שהמדינה לא השאירה להם ברירה.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

"הודעת פקידי האוצר מוכיחה מדוע לא נותרה לעותרים המתמחים כל ברירה אלא להתפטר ומדוע הפסקת המו"מ מלכתחילה לא הייתה קשורה להגשת  העתירה אלא לאטימותו של אילן לוין ופקידיו המנהלים מו"מ למראית עין בלבד", מסרו בתגובה להחלטת האוצר.

 

אתמול קיבלו המתמחים קיבלו את בקשת בג"ץ מהם לחזור למשא ומתן עם האוצר - וכאמור מוקדם יותר היום הגישה המדינה את תשובתה, בה נאמר כי יש נכונות להמשיך את ההידברות - אך ללא פתיחה מחדש של ההסכם עם הרופאים.

 

"המדינה נכונה להמשיך ולהידבר לשם מציאת פתרון למשבר הקיים, ובלבד שיובהר כי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות הרפואית לבין המעסיקים הוא בגדר עובדה קיימת", נאמר בתשובת המדינה לבג"ץ.

 

בהודעה שנמסרה לבית המשפט נכתב כי שינוי משכו או מסגרת עלותו של ההסכם לא יובילו לשיפור המצב הקיים במערכת הבריאות: "להיפך מכך, הם יובילו לקריסת הישגי ההסכם, לאי שקט חמור יותר, דבר שיהיה לו השלכות רוחב פסולות לגבי הסכמים קיבוציים נוספים שנחתמו במגזר הציבורי". 

בתשובה לבג"ץ ישנה התייחסות גם להודעה מטעם המתמחים העותרים לפיה נוכח חוסר האמון השורר כיום הם מציעים כי ימונה מגשר מכל צד שילווה את מסלול ההידברות. "נשיב כי לא רק שלא קיים כל חוסר אמון בין נציגי המעסיקים לבין נציגיה המוסמכים של הר"י, אלא שהצעת העותרים היא למינוי מגשר מטעמם, תוך ניסיון ליתן להם מעמד עצמאי ונפרד מארגון העובדים היציג", כתבו באוצר.

 

עם זאת, הם מוסיפים כי קיימת נכונות לשקול הסתייעות בגורם חיצוני, שיהיה מוסכם על המעסיקים והר"י, בהתאם להתפתחויות.