BETA

היעלמות התינוקת בארה"ב: למשטרה עדיין אין קצה חוט

למרות יותר מ-250 טיפים וכיווני חקירה המשטרה בטקסס עדיין לא מצליחה לפענח את ההיעלמות המוזרה של התינוקת בת ה-10 חודשים. השוטרים אף ניסו בעצמם לבדוק אם ניתן לחדור דרך חלון חדר הילדים בכדי לבדוק את גרסת ההורים, שממשיכים להכחיש כי הם מעורבים בהיעלמות

(1:49 דקות)