BETA

05.10.2011

00:03

התרומה שמצילה חיים והמפגש המרגש

מה משותף לילד בן שלוש וחצי ואיש בן 60? • שניהם קיבלו תרומת מח עצם וגם פגשו את התורמים • סמיון אנטוס וטל סגל הצטרפו למאגר מח העצם אך עד שקיבלו את שיחת הטלפון הם לא חשבו על האפשרות שבכך הם מצילים חיי אדם • "מהיום שקיבלתי את השתל חיכיתי לרגע הזה", אמר יעקב קלמן שקיבל תרומת מח עצם

(4:41 דקות)