BETA

05.09.2011

02:08

ארה"ב, טורקיה והמחאה מפילות את הבורסה

הבורסה בתל אביב נפלה היום ביותר מארבעה אחוזים. הירידה נובעת מהירידות האחרונות בארצות הברית, אך כנראה גם מהחששות שהממשלה תפרוץ את התקציב ומהמשבר הדיפלומטי עם טורקיה

(1:17 דקות)