BETA

מי ידאג לעובדי הסיעוד? תביעת ענק נגד החברות הגדולות במשק

פנינה מלכו, מטפלת בשני קשישים החיים במרחק 45 דקות אחד מהשני. עבור זמן הנסיעה הזה היא לא מתוגמלת. בימים האחרונים הוגשה תובנה ייצוגית נגד 20 חברות הסיעוד הגדולות במשק. "זה נוגד באופן מובהק את כל חוקי העבודה והעובדות מקבלות בגלל זה פחות משכר מינימום", אמר עו"ד אסף פינק, מתמחה בתובענות ייצוגיות

(2 דקות)