BETA

30.06.2011

02:54

הפנסיה לנשים מתרחקת? המלצה להעלות את גיל הפרישה בהדרגה

ועדה שמינה שר האוצר ממליצה להעלות את גיל הפרישה לנשים, כך שיגיע ל-67 בדומה לגברים. הנימוק: תוחלת החיים עולה וכספי הפנסיה לא יספיקו. מנגד, בארגוני הנשים טוענים שיש לפצות על האפליה והטיפול בילדים

(2:30 דקות)