BETA

15.06.2011

02:05

הפתרון לבעיית הבנייה? במקום בבניינים נגור במכולות

בנמלים השונים בישראל ישנן אלפי מכולות חסרות שימוש. אדריכלים וקבלנים ממליצים על שימוש בהן שיוכל להוזיל את מחיר הדירות בעשרות אחוזים. "אפשר לפתור את בעיית הבנייה של ישראל בתוך שנתיים", אמרה האדריכלית אורית פנחס

(3:02 דקות)