BETA

15.06.2011

00:47

שלושה חודשים לאחר סיום השביתה: עובדים סוציאליים טרם קיבלו את הכסף

בעקבות כשלים טכניים כמו מחסור בחתימות לא קיבלו עובדי העמותות הפרטיות את תוספת השכר שהובטחה להם. במשרד האוצר אומרים כי מדובר בדחיה חד פעמית והכסף יועבר כבר בחודש הבא

(1:22 דקות)

לפני כשלושה חודשים הושבת לחלוטין מערך העבודה הסוציאלית בישראל לאחר שלעובדים נמאס מהשכר הזעום שהם קיבלו. אולם שלושה חודשים לאחר סיום השביתה טרם קיבלו העובדים הסוציאליים המועסקים בעמותות הפרטיות את התוספת שהובטחה להם.

 

כאן יש לשים לב כי העובדים הסוציאליים מחולקים לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה הם אלו המועסקים על ידי המדינה והרשויות המקומיות, והם קיבלו את הכסף כפי שהובטח להם. אולם הקבוצה השנייה היא חלשה יותר, ואלו הם עובדי העמותות, הקבוצה עבורה נוצר המאבק.

 

הם ממשיכים לקושש שקל לשקל על מנת שיוכלו לגמור את החודש בכבוד. מה שמונע את העברת הכסף אלו קשיים משפטיים שהתעוררו תוך כדי ניסוח ההסכם בין המדינה, ההסתדרות, השלטון המקומי והעמותות. מדובר בנושאים טכניים לחלוטין כגון חוסר בחתימות על ההסכם. לא מדובר בבעיות עקרוניות כיוון שאלו סוכמו כבר כאשר הסתיימה השביתה של העובדים.

 

במשרד האוצר אומרים כי מדובר בדחייה חד פעמית, למרות שכבר עברו שלושה חודשים מסיום השביתה. הם מבטיחים כי הכסף ישולם בחודש הבא, אמנם לא רטרואקטיבית, אך לפחות הוא יגיע לידיים שכל כך זקוקות לו.