BETA

31.05.2011

02:05

עודכן:

יותר מתנדבים ערבים לשירות לאומי: "רוצה לתרום"

רוואן בת ה-19 ומאיסה בת 21 מגיעות כבר שנה מדי בוקר להתנדב במחלקות בית החולים בנהריה. "במגזר שלי כולם נגד השירות הלאומי, אני בעד זה. אז אני נותנת, לא אכפת לי מאף אחד", מספרת מאיסה. השתיים מהוות חלק ממגמה של הצטרפות בני נוער מהמגזר הערבי לשירות הלאומי, אשר גדלה בכ-20 אחוז בשנה האחרונה

(2:09 דקות)