BETA

31.05.2011

01:49

עודכן:

נהג שהשיג זיכוי אחרי 3 שנים: "לא יתכן שיאשימו אותי במשהו לא נכון"

אורן גולדשטיין, שנתפס במהירות של יותר מ-200 קמ"ש, החליט לא לוותר – וזה השתלם לו. הוא עקב אחרי השוטר שנתן לו את הדוח, ואחרי מאמצים של שלוש שנים, הוא שכנע את בית המשפט שהשוטר טעה. "רואים את חוסר האמינות של השוטר, חוסר המיומנות שלו בהפעלת המכשיר", אמר גולדשטיין

(1:28 דקות)