BETA

30.05.2011

01:37

עודכן:

מאב לבת: תרם שני איברים על מנת להציל את חייה

בעולם הרפואה מקרה של אדם שתורם שני איברים לאותו המנותח הוא נדיר ביותר. על אחת כמה וכמה כשמדובר באב שתרם לבתו אונת כבד וגם כליה, הכל כדי שתוכל להמשיך לחיות. בבית החולים בילינסון, אב הוכיח שיעשה הכל עבור ילדתו

(2:27 דקות)