BETA

20.05.2011

01:36

לארס פון טרייר: "השימוש במילה נאצי היה מטופש והופנה בכלל לגרמנים"

הבמאי שסולק מפסטיבל קאן סיפר כי במשך מחצית מחייו חשב שהוא יהודי ולכן יש לו הזכות להתבדח על השואה. לדבריו, הוא הפנה את כינוי הגנאי כלפי העם הגרמני ולא כלפי יהודים. על כך שכינה את ישראל "קוץ בתחת", הוא אמר שהתכוון למדיניות שלה כלפי הפלסטינים ולא לאזרחי המדינה

(4:47 דקות)