BETA

03.05.2011

23:15

עודכן:

בדיקת חדשות 10: כיצד משפיעה הריכוזיות במשק על הכיס והחיים שלנו?

רכב שתוקן ב"מוסך הסדר" בחלפים זולים בגלל דרישות חברת הביטוח, שמאות לא מקצועית, רוקח שמספק תרופה שלא מתאימה ועמלות מופרזות של סוכן התיירות. כל אלה נובעים, לטענת בעלי העסקים הקטנים, מתופעת הריכוזיות במשק. "הם מתערבים ברגל גסה, לא נעים לי מהמבוטחים, אבל אני צריך להביא פרנסה הביתה", מספר שמאי ברשימת השמאים של חברות הביטוח. בימים אלה עוסקת ועדה מיוחדת של הכנסת בסוגיה המדאיגה

(6:05 דקות)