BETA

02.05.2011

01:45

בצל גל ההתייקרויות: המס על הבנזין בישראל – 6% מההכנסות

מחיר הדלק מרקיע שחקים והכנסות המדינה ממסי הבנזין הסיגריות עולות משמעותית. משרד האוצר פרסם איך מתחלקים המסים שהעובדים משלמים למדינה. לפי הנתונים, ב-2010 מדינת ישראל גבתה 16.4 מיליארד שקלים על דלק וסיגריות. מדובר בעלייה של 2.3 מיליארד לעומת 2009

(1:30 דקות)