BETA

14.04.2011

02:17

דוח: עלייה של 18% בתמותת פגים

בעוד שבין השנים 2002-2008 חלה ירידה מתמדת בתמותת הפגים מתחת למשקל של קילו וחצי. ב-2009 התהפכה המגמה וחלה עלייה בתמותת פגים במשקלים אלה. ב-2009 נולדו 1,654 פגים במשקל לידה נמוך לעומת 1,571 פגים במשקלים אלה ב-2008. ב-2009 מתו 53 פגים יותר מבשנה שקדמה לה. "אין שום ספק שכאשר יש עלייה בילודה של פגים במקביל לירידה במספר הרופאים. ברור לגמרי שגם העומס משחק פה תפקיד מאוד משמעותי"

(2:46 דקות)