BETA

28.03.2011

02:00

עודכן:

בקרוב: מחלף חדש בכביש 1 לכניסה מהירה לנתב"ג

כשממהרים לטיסה, לפעמים כל דקה קובעת. מאז נחנך טרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון, יש לנסוע לאורך כביש 1, לחלוף על פני הטרמינל ולהמשיך לנסוע. אחרי הכניסה לנמל התעופה, מתחילים לחזור את כל הדרך הזו בחזרה. מחלף חדש שיוקם בעתיד על כביש תל אביב ירושלים אמור לקצר ברבע את הדרך, ולחסוך את הסיבוב המיותר

(2:33 דקות)