BETA

21.03.2011

22:16

עודכן:

בדיקה: האם השתנתה ההיערכות הישראלית לרעידות אדמה?

כבר לפני כשנה נשמעו הבטחות לפעול במהירות כדי להכין את ישראל למקרה של רעידת אדמה קשה, אך מאז לא השתנה הרבה. מה עלה בגורל הרעיונות של משרדי הממשלה שהועלו בישבה המיוחדת בנושא? לא הניבו תוצאות בשטח

(2:35 דקות)