BETA

16.03.2011

00:10

נמשכת שביתת העובדים הסוציאליים: חמישה סטודנטים נעצרו בהפגנת הזדהות

גם היום לא הצליחו נציגי האוצר והעובדים הסוציאליים להגיע להסכם שיביא לסיום השביתה. הצדדים הסכימו על הקמת מנגנון פיקוח על המשכורות בעמותות, אך עדיין קיימת מחלוקת על אופיו. על רקע זה, הפגינו מאות לאות הזדהות עם שביתת העובדים הסוציאליים. המפגינים חסמו את רחוב ארלוזרוב וגרמו לפקקי תנועה באזור. השוטרים פיזרו את המפגינים ועצרו חמישה מהם

(26 שניות)

למרות האופטימיות הגבוהה הבוקר, גם במהלך היום האחרון לא הצליחו נציגי העובדים הסוציאליים ומשרד האוצר להגיע להבנות שיאפשרו לחתום על הסכם סופי שיביא לסיומה של שביתת עובדי הרווחה הנמשכת כבר למעלה משבוע.

 

בשעות הערב, יצאו מאות סטודנטים להפגין בתל אביב בתמיכה בעובדים הסוציאליים. הסטודנטים חסמו את רחוב ארלוזרוב בתל אביב. הדבר גרם לפקקי תנועה גדולים באזור. בעקבות זאת, פרשים של המשטרה ניסו לפזר את המפגינים ועצרו חמישה מהם. בסופו של דבר פוזרה ההפגנה בשקט.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

היום, בתום מרתון של עשר שעות, נפרדו הצדדים מבלי שהגיעו להסכמה על הסעיפים האחרונים הנתונים במחלוקת. עד כה הגיעו הצדדים להסכמה על העלאת שכר העובדים הסוציאליים במגזר הציבורי ב-25%, שכרם של עובדי עמותות הרווחה לא יפחת מ- 7,100 שקל והחלטה כי כל הסכמי השכר העתידיים של העובדים הסוציאליים ושל עובדי המדינה יחולו גם על עובדי העמותות.

 

אחרי ימים של חילוקי דעות בנושא הקמת מנגנון אכיפה ממשלתי לפיקוח על שכר העובדים בעמותות הרווחה, הסכימו באוצר להקים את המנגנון. עם זאת, עדיין קיימת מחלוקת לגבי אפיון מנגנון האכיפה ווידוא שהתקציב לצורך העלאת שכרם של עובדי העמותות יגיע לעובדים, הן בהווה והן בעת עדכון השכר בצמוד להסכמי המגזר הציבורי.