BETA

03.03.2011

01:18

האם המתעללת תשתחרר בקרוב: תבקש משמורת על ילדיה

אמם של הילדים שעברו התעללות בכת של אליאור חן אמורה לצאת במאי הקרוב מהכלא. למרות שהורשעה בכך שלא מנעה את ההתעללות, היא רוצה את הילדים בחזרה. "יש כאן בעיה של הרצחת וגם ירשת", אומר יושב ראש המועצה לשלום הילד

(2:06 דקות)