BETA

03.03.2011

00:19

חשיפה: כך הפיל אולמרט את האשמה על שולה זקן ואורי מסר

ראש הממשלה לשעבר טען בחקירתו שבלם ניסיונות של העורך דין אורי מסר לנצל את מעמדו של אולמרט במשרד התמ"ת. למשל במאבק בין חברות התקשורת בזק וייס. את זקן האשים בכך שידעה על תרומה שקיבל מאיש העסקים שמואל דכנר

עו"ד אורי מסר היה בעבר אחד המקורבים ביותר לאולמרט. כשהתפוצצה פרשת מעטפות הכסף הפיל ראש הממשלה לשעבר את התיק על מסר. ייתכן ואולמרט עשה זאת כי בר ב-2008 הגיעו לאזניו עדויות שחברו מעברי למשטרה מידע שיפליל אותו.

 

אולמרו נאשם שבהיותו כשר תמ"ת הפעיל את סמכותו כדי להייטיב עם לקוחותיו של ידידדו הוותיק, זאת בשעה שמסר מנהל עבורו את הקופה הסודית של כספי טלנסקי. כאשר החלו לצוץ על פני השטח פרשויות נוספת כנגד אולמרט, הוא טען שמסר ניסה לנצל עוד ועוד את השפעתו במשרד התעשייה והמסחר.

 

לדברי ראש הממשלה לשעבר, מסר ניסה להשפיע עליו דרך מזכירתו האישית, שולה זקן. "כנראה שהתשובות שהוא קיבל ממני לא תאמו את הצרכים שלו", העיד בפני חוקריו. מתוך החקירה עולה כי אולמרט מדבר על המחלוקת שהייתה בין הלקוח של מסר, מנכ"ל בזק, לבין חברת הלווין ייס. באותה תקופה שימש אולמרט גם כשר התקשורת, ומסר ביקש להעזר בהשפעתו.

בהמשך החקירה מתפנים החוקרים לשאלת מימון הפריימריז של אולמרט.הם מציגים בפניו את גרסת זקן, לפיה שמואל דכנר סייע בכספו לאחת ממערכות הבחירות של אולמרט. ראש הממשלה לשעבר מכחיש כי ידע על כך, ומפיל זאת על כתפיה של מזכירתו.

 

בפרשת הולינד מעורבתו של אולמרט דווקא גבולית ביותר וקשה להוכחה. עם זאתיש לבדוק כיצד הוא הצליח במשך זמן כה רב לסבך רבים ממקורביו. בתגובה לדברים אמר יועץ התקשורת של אולמרט, אמיר דן, שאולמרט הביע בחקירתו זעזוע ממה שבוצע לשולה זקן ואורי מסר, ונתו להם גיבוי מוחלט.