BETA

23.02.2011

01:44

ראשי תאגידי המים הודפים את הביקורות

בתקופה האחרונה מוטחת ביקורת קשה נגד תאגידי המים בשל חשבונות מים מופקעים ומופרזים. לדברי ראשי התאגידים, מדובר בגופים ביצועיים שהוקמו מתוקף חוק ואין להם כלל נגיעה בהשפעה על מחירי המים. על אף שמאז שהוקמו איש לא דאג לחקיקה מסודרת בעניינים, וברשות המים ומשרד האוצר שומרים על שתיקה, הם מתאמצים להראות שהם הולכים לקראת התושבים

(2:23 דקות)