BETA

התכנית ל"ישראליזציה" של ענף הבנייה: צמצום הדרגתי של 90% בכניסת פועלים פלסטינים

ועדה ממשלתית מיוחדת, בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, תציג בחודש הבא תכנית לצמצום במספר הפלסטינים שיורשו להיכנס למדינה כעובדים ב-90%. התכנית תיושם בין היתר על ידי קביעת שכר מינימום גבוה יותר לעובדים פלסטינים מאשר לעובדים ישראלים, במטרה לתמרץ את המעסיקים להימנע מלהעסיק אותם

(1:29 דקות)

עד היום הוצעו כמה וכמה תכניות לצמצום מספרם של העובדים הזרים בישראל, אולם כעת נראה כי גם פלסטינים רבים המתגוררים בשטחים לא יורשו בעתיד הקרוב להיכנס למדינה. תכנית חדשה, שהתגבשה לאחרונה ותוצג בחודש הבא, מציעה צמצום של 90% במספר הפלסטינים המורשים להיכנס לישראל - מ-50,000 עד 5,000.

 

בראש הוועדה שהגתה את התכנית עומד פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל. בין היתר, קובעת התכנית שכר מינימום גבוה יותר לעובדים פלסטינים מאשר לעובדים ישראלים בענף הנדל"ן, במטרה לתמרץ את המעסיקים להימנע מלהעסיקם. על פי הערכות בבנק ישראל, המהלך עשוי גם להעלות את מחירי הדיור בכ-3%.

 

מכיוון שסגירת השערים לפועלים הפלסטינים עשויה לגרום גם למשבר ברשות הפלסטינית, במשרד החוץ חוששים שהתדמית הישראלית תיפגע ומתכוננים לתכנית ביתר שאת. יצויין כי בניגוד למהלך הנוכחי, אישרה הממשלה לפני חודש תוספת של 4,000 עובדים פלסטינים הנכנסים לישראל. עדיין לא ברור מתי התכנית תצא לפועל, אבל היא תיבחן בתקופה הקרובה.