BETA

31.01.2011

23:04

עודכן:

מחר: היועץ המשפטי יודיע אם יגן על המינוי של גלנט

יום הדין של גלנט קרב - היום ערך ווינשטין מרתון דיונים לגיבוש עמדת המדינה אם להגן על המינוי לרמטכ"ל בעקבות פרשת הקרקעות, או שלאפשר את ביטולו. ההחלטה הסופית בידי היועץ המשפטי לממשלה

(1:11 דקות)

האם גלנט יהיה הרמטכ"ל? יום לאחר שיואב גלנט נפגש עם היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בעקבות פרשת הקרקעות במושב עמיקם, היום (שני) הדיונים נמשכו במשרד המשפטים בירושלים. בדיונים נכחה צמרת הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה - שנסתה להחליט לאן ללכת עם הפרשה.

 

יש שתי גישות שונות במשרד המשפטים: המחמירה בהן גורסת כי יש להודיע שהיועץ המשפטי לממשלה לא יכול להגן על המינוי לרמטכ"ל. לעומתה, הגישה המתונה יותר טוענת כי יש להחזיר את הדיון במינוי לוועדת טירקל, מה שיצריך את  ביטול החלטת הממשלה.

 

הגורמים המשפטיים יוכלו להגיש את התשובה לבג"ץ עד למחר. השאיפה של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ווינשטיין, היא לסיים את זה כבר הערב ולהודיע לראש הממשלה, לשר הביטחון ולציבור על ההחלטה. אולם כאמור, עדיין לא ידוע מה עמדתו של היועץ המשפטי, שהוא המחליט האחרון בנושא.