השופטים על קצב: שינה גירסאות, ונחשף כשקרן ומניפולטור

הכרעת הדין שחיבר הרכב השופטים רצופה בביקורת קשה על הנשיא לשעבר: "קצב דיבר בשני קולות ועדותו זרועה בשקרים", פסקו והוסיפו: "הפך את א' למלכה ובתמורה דרש יחסין מין ששיאן התרחש בשני אירועי אונס"

(2:41 דקות)

ככל שהתקדם ראש הרכב השופטים, השופט ג'ורג' קרא, בהקראת פסק הדין נגד נשיא המדינה לשעבר משה קצב, כך היה ברור לכל הנוכחים באולם שמצבו של קצב רע. רע מאוד. לאט, אך ביסודיות, פרמו השופטים את כל מארג ההגנה של הנשיא לשעבר, תוך שהם לא מהססים לחבוט בו במילים קשות עד כדי כינויו שקרן.

 

בתוך הכרעת הדין ניתן למצוא ציטוטים רבים עתירי ביקורת על המורשע באונס. אנו מביאים את עיקרי הדברים כאן:

 

"ההגנה ומשה קצב דברו בשני קולות, טענו דבר והיפוכו. טענת דבר והיפוכו אינו דבר נסבל מבחינה משפטית והוא פוגע באופן קשה בהליך השיפוטי", כתבו השופטים.

 

כלי להסיר כל צל של ספק בנוגע לחוות דעתם על קצב, כתבו השופטים: "המשפט אמור לשלוט בנאשם ולא הנאשם במשפט. היפוך גרסה, היעדר תירוץ המסביר את ההתהפכות, חושף את הנאשם כשקרן ושומט את הקרקע מתחת לגרסתו המקורית, ואף מחזק את גרסת המתלוננת. עדותו של הנאשם הייתה זרועה בשקרים, קטנים וגדולים והצטיינה לכל אורכה במניפולטיביות והעלמת מידע".

 

בפסק הדין הנמתח על פני 30 עמודים נכתב עוד: "הנאשם שתפיסתו אינטליגנטית וחדה, הכיר כל פיסת ראייה בתיק, ומתוכן תשובותיו ניתן היה להסיק כאילו אינן ניתנות מתוך הזיכרון אלא מתוך מסקנות מעדות או מראייה כזו או אחרת".

 

מדי פעם שזרו השופטים כמה משפטי תמיכה במתלוננת א' ממשרד התיירות: "א' מהימנה עלינו לחלוטין, תשובותיה היו ספונטניות ונעדרות תחכום. היא סיפרה לחוקריה ולבית המשפט עובדות שהעמידו אותה באור שלילי וחשפה את לבטיה. מה גם שדבריה רובם ככולם נתמכו בעדויות חיצוניות שלקיומן של חלק מהן לא הייתה מודעת כלל. אנו מקבלים את גרסתה בדבר אינוסה על ידי הנאשם ואת המעשה המגונה שבוצע בה", כתבו השלושה.

התחיל מנגיעות בחזה וסיים בשני מעשי אונס

על האופן בו הצליח קצב להתקרב אל א' נכתב בפסק הדין: "הנאשם נטע בליבה את ההרגשה שהינה, כדבריה, מלכה, והוא לא היסס לומר לה כי בהינתן מחלוקת בינה לבין עובדים בכירים אחרים יעדיף אותה על פניהם. הרגשת המלכות גובתה בהענקת מתנות, בצירופה של א' לאירועים חשובים וסיורים רשמיים וכן באין ספור טלפונים אליה בכל שעות היום והלילה".

 

"במקביל לתהליך ההמלכה ביקש הנאשם לגבות את התמורה והחל בהטרדותיו המיניות, החל מנגיעות בחזה, נגיעות ברגלים ושיחות ארוטיות, וכלה בבקשה לקיום יחסי מין ששיאן התרחש בשני אירועי אונס".

 

השופטים מתייחסים גם לטענות ההגנה כי א' ביקשה להשאר קרובה לקצב: "בנושא ההודעות המוכיחות את חיבתה של א' כלפי הנאשם ואת רצונה לעבוד במחיצתו, נתון שאינו מתיישב עם אינוסה על ידו, נחה דעתנו ברישומים שנוספו (ד.נ -  על ידי הנאשם) בצורה מניפולטיבית וערמומית, ואין בהם כדי להעיד דבר וחצי דבר על יחסה של א' כלפי הנאשם. אף אין בהם כדי לכרסם באמינות עדותה", כתבו.

הקלטות שהציג קצב - ערוכות ומבושלות

במהלך המשפט הציגו עורכי דינו של הנשיא לשעבר קלטות שלטענתם מוכיחה את יחסה האוהד של המתלוננת לנשיא לשעבר. השופטים שללו טענות אלו וכתבו: "בנושא הקלטות וההקלטות שהוצגו לבית המשפט, עליהן הקליט קצב את שיחותיו עם א', בתוספת שירים שהוקלטו בין לבין, מופיעות רק שבע שיחות שהוצאו מהקשרן, וכל המאזין להן מבין כי עסקינן בעבודת בישול ועריכה. העובדה שקלטות המקור נעלמו על פי הנטען מעבר לים, וכי התמליל נעשה מתוך ראיה משנית לראיה משנית, מעיד על כך שאינו משקף את התמונה בכללותה".

 

גם את הטענות לפיהן חשיפת הפרטים ההדרגתית בעדותה של המתלוננת מעידה על כשלים בעדותה, דחו השופטים מכל וכול. "מקובל שא' חששה מההדלפות פן יוודע הדבר לבעלה שלא היה מודע כלל לפגיעה בה. היא גם חששה מתגובת הסביבה, חשה רגשי אשם מכיוון שלא למדה את הלקח לאחר האירוע הראשון, והסכימה לחזור לנאשם בבית המלון בירושלים ואף לעלות לחדרו. אנו סבורים שאין בחשיפה הדרגתית של הדברים כדי לפגום באמינותה, מהימנותה ונאמנותה".

 

על התקפותיו של קצב לכיוון התקשורת והטענות לפיהן נעשה לו משפט שדה, כתבו השופטים כי הנשיא לשעבר היה חלק מהמערך. "הנאשם טען שהתקשורת ניהלה נגדו מסע השמצות אשר הוקיע אותו ברבים כאנס בטרם נשפט". הם הוסיפו כי: "אין מדובר איפה במסע פרסום חד צדדי כנגד הנאשם ואין מדובר במצב בו היה הנאשם נמצא בחוסר אונים, שכן הנאשם הצטרף למערך הפרסומים וההשמצות ולקח בו חלק פעיל. כך למשל במסיבת עיתונאים בה פירט על מעלליה של המתלוננות ובנוסף עשה כן במסעי פרסום נוספים".