BETA

23.11.2010

00:16

הפרקליטים שובתים - המשטרה נמנעת ממעצרים של פושעים "כבדים"

פרקליטות המדינה שובתת כבר שבוע ובמשטרה חסרי אונים: לאור העובדה שלא ניתן למנות פרקליטים מלווים לחקירות, יחידות המשטרה נמנעות מלעצור חשודים - גם במעשי רצח

(56 שניות)

שביתת הפרקליטים הנמשכת כבר שבוע הכניסה את מערכת אכיפת החוק לקיפאון. בימים האחרונים נמנעים במשטרה לעצור עבריינים "כבדים" לאור העובדה שלא ניתן למנות פרקליט מלווה.

 

ביחידות העילית של משטרת ישראל מביעים חוסר אונות מול שביתת הפרקליטות ונמנעים מביצוע של עשרות מעצרים שצריכים לצאת לפועל בימים אלה, בהם גם של חשודים במעשי רצח. הסיבה לכך היא שבתיקים אלה אמור להיות פרקליט מלווה.

 

מאחר והפרקליטים שובתים, אין פרקליט מלווה. החוקרים מפחדים שאם יבצעו את המעצרים הללו וינהלו חקירה ללא הפרקליט המלווה, התיק עלול ליפול.