BETA

22.11.2010

01:20

יוזמה חדשה להוזלת מחירי הדירות: החכרת קרקע ליזמים בחינם

כחלק מהמאמצים להוריד את עלויות הבנייה מגבשים במנהל מקרקעי ישראל יוזמה להענקת קרקע ליזמים בחינם למשך 30 שנים. בשנים הללו יגורו במבנים שיוקמו זוגות צעירים בשכירות ולאחר מכן תוחזר הקרקע למדינה. הבעיה היא שלא בהכרח ההוזלה בבנייה תבוא לידי ביטוי גם במחירי השכירות

(01:33 דקות)

מנהל מקרקעי ישראל יוצא ביוזמה חדשה להוזלת מחירי הדירות בארץ - קרקע ליזמים בחינם. איך זה יעבוד?  המדינה תחלק בחינם, ללא תשלום, קרקע ליזמי נדל"ן שיתחייבו מראש להקים עליה מגדלי דירות לזוגות צעירים. אותם יזמים יוכלו להחזיק בקרקע במשך 30 שנים, במהלכן ישכירו את הדירות לזוגות צעירים ויגבו עבורן שכר דירה. בכך יתעשרו ויכסו את ההשקעה.

 

בעתיד, בסביבות שנת 2042 הקרקע תחזור למדינה על מלוא הבניינים שייבנו בה עד אז והיא תוכל למכור את הקרקע לכל המרבה במחיר. התוכנית חשובה מכיוון שבשנים האחרונות עלה משמעותית מחירן של הקרקעות ורכיב זה מהווה לא פחות מאשר 31% ממחיר הדירה. תוכנית שכזו להוזלת הרכיב הדומיננטי והמשמעותי יכולה להוריד את מחירי הנדל"ן לזוגות צעירים. עם זאת, אליה וקוץ בה, לא בטוח שאותם יזמים יגלגלו את הוזלת המחיר שהם מקבלים מהממשלה לכיסם של הצרכנים. בכל מקרה, משרד האוצר עדיין לא אישר את התוכנית.