BETA

14.10.2010

01:07

הונאת החלשים: חוק חדש מאיים על נכים ומעוטי יכולת

חוק שנועד להילחם בהונאות הביטוח הלאומי עומד להקשות במידה ניכרת דווקא על חייהם של כל הזכאים לקצבאות - בהם קשישים, נכים ואנשים קשיי יום

(1:40 דקות)

ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דנה היום (רביעי) על חוק הונאות הביטוח הלאומי. על הפרק: הצעת חוק שלפיה מי שמרמה את הביטוח הלאומי ומדווח דיווח כוזב צפוי לקנסות עד לגובה של 30,000 שקלים, רישום פלילי ואף שלילת הגימלה. אלא שהחוק בפועל מכיל סעיפים שבעיקר פוגעים באוכלוסיות החלשות.

 

עורכת הדין אושרת מימון מהאגודה לזכויות האזרח מסבירה כי במסגרת החוק החדש אדם שלא ידווח תוך 20 יום על שינוי באחוזים נמוכים בפנסיה שלו, שלרוב הוא כלל אינו יודע עליהם יסתכן לפי החוק בעבירה פלילית. או במקרה אחר אדם שלא ידע לומר אם יש לו זכות בירושה או צוואה יסתכן בעבירה פלילית וכך גם מי שלא ידווח על שינוי בכתובתו תוך 60 יום.

 

חברי הכנסת, נציגים של האגודה לזכויות האזרח וארגוני הנכים שלא עודכנו בתהליכי הכנת החוק קיבלו את נוסח החוק הזה רק לפני יומיים והתקשו להיערך לדיון. "דומה שהמוסד לביטוח לאומי מתייחס לאזרחי ישראל כאשמים עד שהוכחה חפותם ולא הפוך", אומר יואב קריים, דובר מטה מאבק הנכים. בדיון עצמו לא ניתנה לנציגי האוכלוסיות החלשות כמעט הזדמנות להביע את קולם וקריאותיהם נדחו שוב ושוב.