BETA

07.09.2010

14:11

עודכן:

"ראשונטורס": השופטים קיבלו הבקשה להכריז על רז-ריסבי "עדה עוינת"

בית המשפט סירב תחילה לבקשתו של התובע אורי קורב בטענה שאין פערים בין הגרסאות שמסרה מתאמת הנסיעות לשעבר של אולמרט. לאחר שעומתה עם גרסתה במשטרה, נענה בית המשפט לבקשת התביעה

(1:52 דקות)

משפטו של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בפרשת "ראשונטורס" ממשיך לספק כותרות. התביעה ביקשה להכריז על מתאמת הנסיעות, רייצ'ל רז-ריסבי, "עדה עוינת". כלומר, עדה סותרת דברים מהותיים שאמרה במשטרה. זאת לאחר שרז-ריסבי טענה כי השיחות שלה עם אולמרט ומנהלת לשכתו שולה זקן היו רק על כיצד להקל על הארגונים הממנים ולתת להם הנחות, ולא ליצור מימונים כפולים ומשולשים לאולמרט.

 

בתחילה סרב בית המשפט לבקשה, אבל התיר לתביעה לעמת אותה עם הדברים שאמרה במשטרה. רז-ריסבי הפילה את התיק כולו על זקן, ולמעשה שוב סתרה מהותית את הדברים שאמרה במשטרה. בעקבות הדברים נענה בית המשפט לבקשה הותבוע היה רשאי לנהל חקירה אגרסיבית שמעמתת אותה עם כל סתירותיה.

במסגרת פרשת ראשונטורס נאשם אולמרט בקבלת דבר במרמה וברישום כוזב במסמכי תאגיד. גם נגד ריסבי הוגש כתב אישום בגין הסוואת המימון הכפול של נסיעות ראש הממשלה לשעבר לחו"ל. בית המשפט סירב לבקשת סנגוריה לדחות את העדות, בטענה שזו עלולה לפגוע בזכותה למשפט הוגן.