משרד החינוך לבג"ץ: מאשרים פתיחת בית ספר לא מתוקצב בעמנואל

משרד החינוך הסביר כי באישור פתיחת בית הספר הפרטי נלקחה בחשבון העובדה שהיישוב מרוחק והסעת תלמידים ללמוד מחוץ לעמנואל כרוכה בסיכונים ביטחוניים. עוד הדגיש כי איסור האפליה יחול גם על המוסד שיוקם וכל תלמידה שתעמוד בתקנון תוכל ללמוד בו

(02:10 דקות)

משרד החינוך, הודיע היום (רביעי) לבית המשפט העליון באמצעות פרקליטות המדינה, על החלטתו לאשר פתיחת בית ספר פטור ביישוב עמנואל, ללא תקצוב המדינה. המוסד, ישמש את בנות ה"מגמה החסידית", שהיו במוקד הויכוח הציבורי והמשפטי בסוף שנת הלימודים הקודמת, כשהורי התלמידות האשכנזיות במגמה סירבו לפתוח אותה לתלמידות בנות עדות המזרח.

 

המשרד הבהיר כי בית הספר לא יתוקצב לשנת הלימודים הקרובה, אולם איסור האפליה יחול גם על המוסד שיוקם. בהודעה לבית המשפט צויין כי בשיקולים לאפשר פתיחת מוסד פטור, נלקחה בחשבון גם העובדה כי היישוב מרוחק מיישובים אחרים, וכי הסעת תלמידים אל מחוץ ליישוב כרוכה בסיכונים בטיחותיים וביטחוניים.

 

עוד הדגיש משרד החינוך, כי  כל תלמידה אשר תעמוד בתקנון מוסד הפטור שיוקם, תוכל להתקבל למוסד וכי ההחלטה קיבלה את גיבויו של היועץ המשפטי לממשלה. בבחינת הבקשה ניתן משקל לרצון של ההורים לחנך את בנותיהם במסגרת חינוכית קהילתית דתית חסידית, בעלת הנהגה רוחנית אחרת ומאפיינים ייחודיים ומחמירים מן הנהוג בבית הספר הקיים.

הבקשה לאשר מוסד פטור הוגשה עוד במרץ השנה. משרד החינוך לא הסכים אז לבחון את הבקשה בשלב בו הוגשה, כיוון שהועברה במהלך שנת לימודים, והדבר היה בגדר הפרה של חוק חינוך חובה - בכך שהבנות אינן מתייצבות ללימודים בבית הספר בו היו  רשומות. על כך נשלחו הורי התלמידות למאסר, על פי פסיקת בג"ץ שחייב אותם לשלוח את בנותיהם לכיתות מעורבות שבהן גם תלמידות ממוצא ספרדי.

 

כמו כן, הורי התלמידות הפרו את חוק הפיקוח על בתי ספר, בעת שהפעילו בית ספר ללא רישיון, בנוסף להתנגדות משרד החינוך לשינוי מסגרת הלימודים לתלמידות במהלך שנת הלימודים ובכך ליצור הפרדה. בית הספר "בית יעקב" בעמנואל ימשיך לפעול על ידי רשת החינוך העצמאי.