BETA

01.05.2015

22:40

עודכן:

במקום תרופות, תשתו חוק משילות: המהפכות לא נמצאות בתוכניות נתניהו

אחרי שהשאיר לאחרים את מהפכות הדיור הבריאות כבר ברור שבקדנציה הרביעית שלו כראש ממשלה בנימין נתניהו לא מתכנן צעדים גדולים בנוגע לאזרח הקטן. כשהוא מצהיר על מהפכות במערכות המשפט והתקשורת ואולי גם בתחום המשילות, האג'נדה המרכזית של נתניהו נראית ברורה: דאגה בעיקר להישרדותו שלו