BETA

08.04.2015

13:31

עודכן:

"הליך פלילי הוא דרך המלך להעלאת טענות על פגמים בכתב אישום". זאור חנקישייב
"הליך פלילי הוא דרך המלך להעלאת טענות על פגמים בכתב אישום". זאור חנקישייב
,חדשות 10

נדחתה עתירת עד ה"בר-נוער" חנקישייב נגד פרקליטות ת"א: "שיוכיח ניגוד עניינים"

בית המשפט העליון דחה את עתירת עד המדינה לשעבר בפרשת ה"בר-נוער" חנקישייב נגד פרקליטות תל אביב בטענה לניגוד עניינים. "לא הוצג כל טעם מדוע בית המשפט הגבוה לצדק להתערב", הוסבר. "חנקישייב יכול לפנות להליך פלילי"

נדחתה פנייתו לבג"ץ של עד המדינה לשעבר בפרשת ה"בר-נוער", זאור חנקישייב, כנגד המשך ניהול תיקו בידי מחוז הפרקליטות שלכאורה הונה. על פי השופטים, "דרוש ברור עובדתי של טענות חנקישייב לניגוד עניינים בפרקליטות תל אביב".


בעתירה שהגיש לפני שבוע חנקישייב דרש עד המדינה לשעבר להעביר את ניהול התיק הפלילי נגדו לפרקליטות מחוז אחרת. לדברי השופטים, "העותר לא הציג כל טעם מדוע על בית המשפט בשבתו כבית משפט גבוה לצדק להתערב בניהול התיק".


על פי נימוקי ההכרעה, העתירה נדחית בין היתר בשל יכולתו של חנקישייב לקבל מענה באמצעות פנייה להליך פלילי. "קיים סעד חלופי להעלאת טענותיו", הסבירו השופטים, "ההליך הפלילי הוא דרך המלך להעלאת טענות בדבר פגמים שנפלו במסגרת הגשת כתב אישום".

השופטים הוסיפו: "בית משפט זה לא יתערב בהליכים פליליים המתנהלים בבתי המשפט בערכאות הדיוניות, אלא במקרים חריגים ונדירים שבהם מועלית טענה ממשית בדבר חוסר סמכות או מתגלית תופעה קיצונית של שרירות".