BETA

06.04.2015

02:02

עודכן:

"אנליסט": השיטה שהעבירה מאות אלפי שקלים מתקציב "עמידר" לדירות עובדיה

דו"ח בנושא העברת כספי הציבור בחברת "עמידר" לשיפוץ דירות הנופש של עובדיה המליץ על בדיקת משטרה בנושא. על פי המסקנות שהגיעו לידי חדשות 10, ועד העובדים סיכם על שיפוץ בגובה 90,000 שקלים שבפועל "נופח" לכרבע מיליון. "ב-90 אחוזים מדירות הדיור הציבורי יש ליקויים קשים - והם משקיעים בעובדים?"

בתחילת השנה נחשף כי כספים מתקציב תחזוקת הנכסים בדיור הציבורי שימשו בידיעת הנהלת "עמידר" לצורך השיפוץ. לטענת הדו"ח המסכם בפרשה שכתב חוקר חיצוני, למשטרה מומלץ לפתוח בבדיקה של חלק מממצאיו לאחר שעלות השיפוץ התנפחה מ-90 אלף שקלים לכרבע מיליון.


על פי הדו"ח, הסכום ההתחלתי סוכם בישיבה שקיימו ההנהלה והועד כפי שהראה פרוטוקול הישיבה. ואולם, בשלב שלאחר מכן הוערכה עלות השיפוצים במסמך פנימי של הועד ב-153 אלף שקלים. לטענת החוקר, בסופו של הליך שולמו בפועל למבצעים 250 אלף שקלים.

בעוד דיירים רגילים בדיור הציבורי מזוכים בכל שנה במימון בגובה 750 שקלים לאחזקת דירותיהם, בדיקת פירוט השיפוצים בטבריה הראתה תמונה שונה. בכל דירה הוקצו 9,173 שקלים רק להתקנת דלתות פלדור ו-3,270 שקלים לחלונות צבעוניים. גם שיפוצים יקרים אחרים נעשו באופן הגבוה משמעותית מהמקובל ב"עמידר".

 

לדברי נציג התנועה לאיכות השלטון, עורך הדין תומר נאור, "חברת עמידר במשך שנים מתלוננות שאין לה תקציב ולכן הדיור הציבורי תקוע. 90 אחוזים מהדירות סובלות מליקויים קשים מאוד, והם משקיעים בדירות לועד העובדים?" הכסף כולו יוצא מאיתנו הציבור".

מהנהלת "עמידר" נמסר בתגובה: "דירקטוריון החברה החדש מינה משרד רואי חשבון כחוקר חיצוני בלתי תלוי לסוגיית דירות הועד ושיפוצן. הדו"ח הועבר לרשות החברות ולמבקר המדינה שעמן תפעל החברה למיגור התופעה".

 

מיו"ר ועד "עמידר", מוטי בן סימון, נמסר בתגובה: "אין זה מפתיע שדוח זה מועבר אלי באמצעות ערוץ 10 - מדובר בניסיון ציני של גורמים בהנהלה להתחמק מאחריות. העבודות לשיפוץ שתי הדירות המוזנחות שמתחלקות בין מאות עובדי עמידר, אושרו על ידי כל הגורמים הרלבנטיים בחברה".