BETA

01.04.2015

16:26

עודכן:

הנוהל מכיל גם טיפול במקרי הפצת שמועה שקרית ברשת
הנוהל מכיל גם טיפול במקרי הפצת שמועה שקרית ברשת,
אימג' בנק / Getty Images (אילוסטרציה)

נהלים חדשים במשרד החינוך: התערבות באירועי בריונות ברשת, תלונה למשטרה על אלימות הורים

עדכון בן 150 עמודים שפרסם משרד החינוך מפרט לראשונה את כל נהלי המשמעת ואת גבולות התערבות הצוותים החינוכיים בחייו של התלמיד, גם במקרה של השעיה מהלימודים ובשעות הפנאי. העדכון, שנערך בשיתוף עם משטרת ישראל וארגון ההורים הארצי, אוסר כמעט לחלוטין על שימוש בסמארטפון בכיתה ובנוסף מכיל נוהל ראשון מסוגו לטיפול באירועי פרסום תמונות עירום של קטינים ברשת

באחריות הצוותים החינוכיים, המקבלים התרעה אודות פגיעה בתלמידים ברשת, הכוללת מרכיבים של עירום ו/או יחסי מין, לעצור את האלימות ולדווח אודותיה למשטרה. כך, עולה מעדכון לחוזר מנכ"ל בנושא "אקלים חינוכי מיטיבי והתמודדות מוסדות החינוך עם אירועי אלימות וסיכון", שפרסם היום (רביעי) משרד החינוך.


עדכון החוזר, תוצר של ועדה מקצועית בה השתתפו בין היתר גם נציגים ממשטרת ישראל, משרד הרווחה, הסנגוריה הציבורית, המועצה לשלום הילד ונציגי ארגון המורים, מתייחס לראשונה לסוגיית האלימות נגד בני נוער ברשת, העשויה לבוא לידי ביטוי באמצעות פגיעה בפרטיותם של תלמידים, הפצת שמועה אודותיהם או פגיעה ממושכת באמצעים דיגיטליים, לרבות חרם והטחת עלבונות.


במקרים של פגיעה בתלמידים המערבת עירום ו/או יחסי מין, מתבקש הצוות החינוכי גם לתעד את הפגיעה, לדווח אודותיה להורים, ללוות את משפחת התלמיד הפגוע ולהשעות את התלמיד הפוגע מהלימודים. זאת, אלא אם כן התלמיד הינו מתחת לגיל 12מלבד זאת, הונחו הצוותים החינוכיים לבנות תכנית התערבות מערכתית, תוך היוועצות עם הצוות הבין-מקצועי (יועץ, פסיכולוג).

המנהל יותר להגיש תלונה במשטרה על הורים

העדכון קובע גם כי במקרה של השעיה מבית הספר, במקרה שמוצו כל הפתרונות החינוכיים האחרים, יש ליידע טלפונית את הורי התלמיד, לפחות יום אחד לפני מועד ההשעיה, וכן למסור בידי התלמיד מכתב המיועד להורים - ובו סיבת ההשעייה. כמו כן, יש להעניק לתלמיד משימה מותאמת אישית לביצוע בבית, שבמעקב אחר ביצועה יישמר הקשר בין המורה לתלמיד.


העדכון כולל גם סעיף ראשון מסוגו הנוגע לטיפול באירועי אלימות שהורים מעורבים בהם, כאשר נקבע כי במקרה של אלימות מסוג זה, תוגש תלונה למשטרה על ידי עובד ההוראה ובהתאם לשיקול דעתו, כאשר גם מנהל בית הספר רשאי לנהוג כן, בכפוף לשיקול דעתו.


כמו כן, נקבע כי אנשי המקצוע בבית הספר, בין אם מדובר ביועץ חינוכי או פסיכולוג, ילוו את עובד ההוראה הנפגע מהאלימות ובהתאם לצורך יתמכו בו באמצעות מפקח בית הספר, גורמי הרשות המקומית והלשכה המשפטית במשרד החינוך.

 

 

אינסטגרם לעשירים?
 

אינסטגרם לעשירים?(פוטוליה (אילוסטרציה))

 

העדכון גם מסדיר את סוגיית השימוש בטכנולוגיה אישית בזמן השיעור, בין אם מדובר בסמארטפון או בטאבלט, וקובע חד משמעית כי הוא מותר לצורך פעילות חינוכית ותו לא. יתרה מכך, במקרה של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן השיעור, שלא לצורך פעילות חינוכית, בסמכות בית הספר להגיב באמצעות הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר למשך יום הלימודים, הזמנת ההורים למתחם, התייחסות לשימוש בסמארטפון בסעיף ההתנהגות בתעודה ואף כתיבת עבודה בנושא.


אשר לאלימות בגני ילדים, מודגש כי על הצוות החינוכי בגן להקפיד על מתן משוב חינוכי לילד על כל שיפור בהתנהגותו ולהעניק תמיכה רגשית, תוך שמירה על תקשורת ישירה עם הורי הילד. במקרים חריגים מאוד ולאחר שהובהר כי הילד המדובר מהווה סכנה לעצמו ולסביבתו, ורק לאחר שמוצו כל דרכי הטיפול המקובלות וניתן אישור המחוז, ניתן יהיה להשעות את הילד בבית ליום אחד בלבד.