BETA

בעקבות פרשת ישראל ביתנו: הגבלות על כספי הסכמים קואליציוניים

בשל החשדות לשחיתות בצמרת המדינה שנחשפו לפני הבחירות, פרסם היועץ המשפטי לממשלה הנחיות להגברת השקיפות של הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית. בין היתר, יישום ההסכמים יבוצע ללא מעורבות של גורמים פוליטיים, ולא ניתן יהיה לייעד תקציב לגוף ספציפי

עוד בטרם הוטלה משימת הרכבת הממשלה והמשא ומתן הקואליציוני עומד על קו הזינוק, פרסם היום (חמישי) היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שורה של הנחיות הנוגעות לגיבוש הסכמים קואליציוניים שלהם השלכות על העברות הכספים במסגרת תקציב המדינה. ההנחיות, שעל גיבושן פורסם בחודש שעבר בחדשות 10, פורסמו כלקח מחקירת פרשת השחיתות הציבורית שנחשפה לפני מערכת הבחירות, במרכזה עומדת סגנית שר הפנים לשעבר, פאינה קירשנבאום, מישראל ביתנו.

 

לפי הודעת משרד המשפטים, ההנחיות הן "אחד מן התוצרים של הפקת הלקחים שבוצעה לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות פרצות שהתגלו בכל הקשור בהקצאה וחלוקה של תקציבים שמקורם בהסכמים פוליטיים, לרבות בחקירת המשטרה האחרונה". עם זאת, הודגש כי "ההנחייה אינה אוסרת על הסכמים פוליטיים. הסכמים אלה הנם חלק מהשיטה הפוליטית הישראלית והם מוכרים בחוק ובפסיקה".

 

בחירות 2015 - כתבות נוספות

» ספירת הקולות תמה: הליכוד עולה ל-30 מנדטים, מרצ עם 5

» איש ה'גוועלד': אסטרטג רה"מ חושף את השיטה

» הערבים מאוכזבים: יש מנדטים, אין השפעה 

» ישי: "פעלו נגדנו זיופים, נעלמו פתקים" 

 

לאור חוקיותם של הסכמים הקשורים בשינוי חלוקת התקציב, הוסבר ש"ההנחייה עוסקת בעיקר בדרך היישום של הסכמים במשרדי הממשלה. ההנחייה קובעת מספר עקרונות שיש לנהוג לפיהם החל מעתה בכל הנוגע ליישום הסכמים פוליטיים אשר יש להם משמעות תקציבית".

 

 

נתניהו ווינשטיין.
 

נתניהו ווינשטיין. "העברות הכספים חוקיות"(חדשות 10 (ארכיון))

 

 

פאינה קירשנבאום. במרכז הפרשה שהובילה להנחיות החדשות
 

פאינה קירשנבאום. במרכז הפרשה שהובילה להנחיות החדשות(חדשות 10)

 

במסגרת זו נקבעו הסדרים שמטרתם לוודא שיישום ההסכם יבוצע על ידי בעל הסמכות על פי דין ללא מעורבות של גורמים פוליטיים שאינם מוסמכים. הכספים יוטמעו בחוק התקציב בהתאם לכללים ולא יסומנו באופן שנותן תחושה שהוא "שייך" למפלגות או סיעות. "פקידי משרד האוצר לא יקבלו עוד הוראות לעניין יישום וביצוע התקציב, אלא מהגורמים המוסמכים לכך בממשלה", הובהר.

 

עוד נקבע שאין ליישם הסכם פוליטי המייעד תקציב לגוף ספציפי, מחשש שעשוי ליצור תלות של גופים אלה במפלגה שערכה את ההסכם לטובתם, ואף עשויה להוות כסות לטובת הנאה, אישית או פוליטית. ייעוד פרטני יותר רק עקב האופי הייחודי של הגוף המדובר, ובכפוף למנגנוני הפיקוח שנקבעו לשם כך.

 

בנוסף, על הגורם הפוליטי תחול החובה לערב את הדרג המקצועי במשרדי הממשלה בטרם עריכת הסכם פוליטי, כדי לקבל עמדה מקצועית מבוססת בטרם עריכתו. עוד נקבע כי על הסכמים אלה חלה חובת השקיפות בדומה לחובה לפרסם הסכמים פוליטיים. לצד זאת, נקבע כי במקרים המתאימים יש לקבל גם חוות דעת משפטית בטרם יישום הסכמים מעין אלה.