BETA

16.03.2015

23:32

עודכן:

כך תוכלו גם אתם להשתתף במדגם הבחירות של פרופ' קמיל פוקס

במערכת הפוליטית מערכים כי בניגוד למערכות הבחירות האחרונות, הפעם שיעורי ההצבעה יהיו גבוהים מהרגיל ויעלו מעל לרף 70 האחוזים. הסיבות לכך נעוצות בקרב הצמוד על ראשות הממשלה ובשיעורי הצבעה גבוהים במגזר הערבי. התוצאה מעלייה זו היא פגיעה חמורה בחרדים ובמפלגות הקטנות