BETA

16.03.2015

19:37

רגע הבחירות שלי: אושרת קוטלר

הבחירות האישיות של 1999, אלה בהן ישראל החליטה להידמות לאמריקה, היו בין שלושה מנהיגים, עם נשים מוכרות היטב: אחת מהן גם גרמה לאושרת קוטלר לחכות מחוץ למעונה 4 שעות