BETA

09.08.2010

23:14

לבני מבקשת להעיד בפני ועדת טירקל: "עדות נתניהו לא משקפת"

במכתב שכתבה ליו"ר הוועדה, יעקב טירקל, ציינה לבני כי היא היתה ממלאת מקום ראש הממשלה ושרת החוץ בממשלה שהחליטה על הסגר על עזה, ולכן עליה להעיד. "עדותו של ראש הממשלה מהיום לא נותנת ביטוי ראוי ולא משקפת נכונה את ההיבטים המדיניים והביטחוניים שהיו בבסיס קבלת ההחלטה בדבר הטלת הסגר ולצורך בו", כתבה יו"ר האופוזיציה

(1:02 דק')

יו"ר האופוזיציה נגד ראש הממשלה: ציפי לבני שיגרה הערב (שני) מכתב לשופט בדימוס יעקב טירקל, העומד בראש ועדת הבדיקה לאירועי המשט הטורקי לעזה, וביקשה להעיד בפני הוועדה בנוגע לנסיבות הטלת הסגר על רצועת עזה. "הסגר על עזה הוא חלק ממדיניות הממשלה הקודמת, בה שימשתי כממלאת מקום ראש הממשלה וכשרת חוץ", כתבה לבני מספר שעות אחרי שנתניהו העיד בפני חברי הוועדה.

 

"עדותו של ראש הממשלה נתניהו מהיום לא נותנת ביטוי ראוי ולא משקפת נכונה את ההיבטים המדיניים והביטחוניים שהיו בבסיס קבלת ההחלטה בדבר הטלת הסגר ולצורך בו, כפי שנשקלו בעבר על ידי הגורמים האחראים לכך - ואני בכלל זה. מדיניות כוללת זו רלבנטית הן ביחס  לנסיבות שהובילו למשט עצמו והן להקשר הרחב יותר בו נתקבלו אירועי המשט בזירה הלאומית והבין-לאומית".

 

בסיום המכתב כתבה לבני: "הנני נכונה, כאמור, להעיד בפני הוועדה ולדון בנושאים אלו, ובכל נושא אחר בו תחשוב הוועדה שיש בידי לסייע".

מקורבי לבני: "בניגוד לנתניהו - היא לוקחת אחריות"

מקורביה של לבני תקפו היום את נתניהו בעקבות עדותו. "בניגוד לנתניהו, שהוכיח היום שהוא מסיר מעצמו כל אחריות ברגע האמת וזורק אותה על אחרים, לבני לוקחת אחריות ומבקשת להופיע בפני הוועדה", ציינו המקורבים.

 

בעדותו של נתניהו נמתחה ביקורת מרומזת על שר הביטחון, אהוד ברק, מה שעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית. בתגובה פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה בשמו של נתניהו בה נכתב: "כראש ממשלה, האחריות מוטלת תמיד עליי, בין אם אני בארץ ובין אם אני בחו"ל, וכך היה גם במקרה הזה".