BETA

המסמכים שהובילו להוצאת "הר ברכה" מההסדר - נחשפים

מתחקיר "המקור" עולה כי לצה"ל היה ידוע כבר זמן רב על דעותיו של הרב מלמד, אך נזכרו לנקוט נגדו בצעדים רק עם החשיפה התקשורתית של הבעיה

פסקה חדשה