ירידה של 50% במס' העובדים הזרים שגורשו

בשנת 2006 חלה ירידה של כ-55% במספר העובדים הזרים שגורשו מישראל בהשוואה לשנה שעברה

בשנת 2006 חלה ירידה של כ-55% במספר העובדים הזרים שגורשו מישראל בהשוואה לשנה שעברה. מספר העובדים הזרים ללא היתר שגורשו ב-2006 הגיע ל-3,500, לעומת כ-6,500 מגורשים בשנת 2005.

הנתונים, שפרסם היום משרד התמ"ת, מבטאים מגמת ירידה משמעותית במספר המגורשים בשנים האחרונות: מ-21 אלף מגורשים ב-2003 ל-3500 אשתקד. כמו כן, בשנת 2006 חלה ירידה בשיעור המגורשים מכלל העובדים הזרים ללא היתר שנעצרו. בעוד שבשנת 2005 נעצרו כ-9,500 עובדים ומתוכם גורשו בסופו של הליך כ-67%, בשנה שלאחר מכן נעצרו כ-6,300 עובדים זרים ללא היתר, ומתוכם גורשו לבסוף רק כ-56%.

בגלי צה"ל דווח, כי עקב הירידה שנרשמה במספר העובדים הזרים בארץ בשנה שעברה, הצטמצם ב-2006 שיעור האבטלה בקרב גברים ערבים ועמד על 14%. למרות זאת, קצב הירידה בשיעור האבטלה בקרב אוכלוסייה זו הואט, בשל התרופפות מדיניות האכיפה והגירוש של עובדים זרים.

רוב העובדים הזרים שגורשו מישראל הגיעו מסין, תאילנד ומדינות מזרח אירופה. רוב העובדות הזרות שגורשו מישראל הגיעו מהפיליפינים - 21.5% מכלל הנשים שגורשו מהארץ בשנים 2005 ו-2006.

כבולים למעסיק

דו"ח חדש של "קו לעובד" ומוקד סיוע לעובדים זרים" חושף: עובדים זרים בישראל כבולים למעסיקים למרות פסיקת בג"ץ בנושא

(לידיעה המלאה)