BETA

20.05.2010

23:16

עודכן:

הסנקציות שמתכנן הבית הלבן: איסור על מכירת נפט מזוקק לאיראן

חמש החברות במועצת הביטחון הסכימו על סנקציות חדשות נגד איראן והן הרבה יותר חמורות מכפי שחשבו תחילה. האם אלה הן "הסנקציות המשתקות"?

(1:18 דקות)

בוושינגטון כולם עסוקים בימים אלה בלמידת הסנקציות החדשות נגד איראן, עליהן הסכימו החברות הקבועות במועצת הביטחון. מסקנת המומחים היא פה אחד – הסנקציות האלה מפתיעות בחומרתן.

לגבי הקפאת מכירת נשק לאיראן מוזכר כי הסעיף יכלול גם את הנושא שמאד הטריד את ישראל ואת ארה"ב - אספקת טילי S-300 הרוסים לאיראן, שיכולים לפגום באפשרות של ארה"ב וישראל לפגוע באמצעים צבאיים במטרות הגרעין באיראניות.

נושא נוסף חשוב ומשמעותי הוא האנרגיה. סעיף האנרגיה שמופיע בסנקציות יאפשר למדינות אירופה ולארה"ב להטיל סנקציות נוספות על איראן מחוץ למועצת הביטחון, שלמעשה יאסרו על חברות אירופיות ואמריקניות למכור נפט מזוקק לאיראן וכך למעשה לשתק את הכלכלה האיראנית. המומחים תמימי דעים: הסנקציות האלה – עניין של ממש.