דיווח: ועדת שוחט תמליץ להעלות את שכה"ל ב-70%

לטענת גורמים בוועדה ההמלצות שיימסרו באמצע חודש יולי יכללו העלאת שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ל-14,800 ש"ח בשנה. במקביל יינתנו לסטודנטים הלוואות אותן יתבקשו להחזיר לאחר סיום לימודיהם

ועדת שוחט לרפורמה בהשכלה הגבוהה צפויה להמליץ להעלות את שכר הלימוד ב-70%. עיתון "הארץ" מדווח הבוקר (חמישי) כי את הנתונים האלו מסרו גורמים בוועדה.

על פי הדיווח, הוועדה תמליץ לקבוע את שכר הלימוד על 14,800 שקלים בשנה, לעומת 8,588 שמשלמים הסטודנטים כעת. בתחילת הלימודים יידרשו הסטודנטים לשלם חלק קטן מהסכום, והיתר יינתן בתשלומים חודשיים, אותם ניתן יהיה לממן באמצעות הלוואה.

הוועדה שוקלת לאפשר מתן הנחות בהחזר ההלוואות לסטודנטים מבתים לא מבוססים. כמו כן, אפשר שסטודנטים ששכרם יהיה נמוך במיוחד לאחר סיום הלימודים, יקבלו פטור מלא או חלקי מהחזר ההלוואה.

לא בשנה הקרובה

דובר ועדת שוחט סירב להכחיש או לאשר את הנתונים. דו"ח הוועדה יוגש באמצע חודש יולי, וגם אם יתקבלו המלצותיה, שכר הלימוד לא יעלה בשנת הלימודים הקרובה.

מאבק הסטודנטים כנגד הכוונה להעלות את שכר הלימוד הסתיים בהסכם פשרה שנוי במחלוקת, שלא כלל הפחתה בשכר הלימוד וגם לא זכות וטו של הסטודנטים על המלצות הוועדה.

על פי דו"ח שפרסם OECD - "הארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי" - שכר הלימוד בישראל גבוה מהנהוג במרבית המדינות המפותחות.