BETA

15.07.2008

01:24

עודכן:

המשטרה: "דרושות 3 חקירות מלאות לחקירת אולמרט"

ראש הממשלה מאפשר לחוקרים בכל פעם שעתיים של חקירה. במשטרה מבקשים שלוש חקירות מלאות של יום שלם שיעסקו בכל הפרשות: פרשת התמ"ת והרשות לעסקים קטנים, פרשת טלנסקי, פרשת הבית בכרמייה וגם הפרשה החדשה של הטיסות לחו"ל

(50 שניות)