BETA

14.07.2008

23:14

עודכן:

ראש הממשלה לא מתכוון לפטר את שרי העבודה

כרגע אולמרט רוצה לפייס את מפלגת העבודה. לכן, עוד השבוע מתכוונים בקואליציה לנסות ולקדם את מינויו של אבישי ברוורמן מהעבודה ליו"ר ועדת הכספים. פרשנות

(2:04 דק')

נדב פרי: ההערכה של בכירי קדימה, בהם המשנה לרה"מ חיים רמון, היא שראש הממשלה לא יפטר את שרי העבודה. זאת, על אף שמבחינה חוקתית, אי אמון של שרים בממשלתם חמור יותר מהצבעה בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, שעליה אולמרט רצה לפטר את שרי העבודה לפני 3 שבועות. אולמרט כל הזמן התעדכן במהלך ההצבעה ממקום מושבו בפריז.

אולמרט גם דיבר עם ברק וביקש לדבר איתו בנושאים האלו כישחזור לארץ. כרגע רה"מ לא יפטר השרים, והוא רוצה לפייס את העבודה. לכן, עוד השבוע מתכוונים בקואליציה לנסות ולקדם את מינויו של אבישי ברוורמן מהעבודה ליו"ר ועדת הכספים.

שאלה נוספת שנשאלת היא מדוע על אף שיהדות התורה והח"כים הערבים הם לא חברים בקואליציה, כולם איפשרו לממשלה להעביר את ההצעות. נשאלת השאלה האם וכמה זה עלה לנו?

רביב דרוקר: אנשיו של ראש הממשלה אומרים שאין כוונה לפטר את שרי העבודה, אבל כשאתה נמצא בכנסת אתה רואה את כמויות האנרגיה האדירות, כאשר כל ראשי המדינה משקיעים מאמץ אדיר כדי שאלי אפללו יהיה שר הקליטה, במשרד שכולם מבינים שהוא מיותר. זה קצת מחזה אבסורדי.