BETA

28.11.2007

23:44

עודכן:

מאיימים קלות ונשארים

בכירים בממשלה איימו לפרוש על רקע ועידת אנאפוליס, אבל החליטו להישאר לאחר שראו את תוצאות הוועידה. רביב דרוקר - פרשנות

(0:52 דק')

נדמה לי שגם אצל אביגדור ליברמן וגם אצל השר אלי ישי יש הפתעה - כמה קל היתה אנאפוליס עבור אולמרט. כשהחל התהליך, היה נדמה להם שבאמת הולכים לקראת משהו מאוד קשה, עימות קשה שאולי היה מחייב אותם לפרוש מהממשלה.

אני זוכר שיחות עם בכירים שסימנו לעצמם כבר קווי נסיגה. הם אמרו לעצמם 'נהיה מוכנים לאכול את זה, נצביע נגד אבל נישאר בממשלה'. כל מיני משחקים כאלה ועד אתמול הם לא היו בטוחים שזה עובר כל-כך קל וחיכו לראות את ההצהרה.

אתמול אולמרט גם התקשר אליהם כדי להגיד: 'הנה, אתם רואים הכל נגמר בסדר'. מבחינת אותם בכירים זו הצלחה מאוד גדולה שבאמצעות איומים קלים יחסית, הם משאירים את אולמרט כמעט בלי כלום באנאפוליס. ההמשך מבחינתם היא הישארות בממשלה בלי תנאים מיוחדים, כרגע. מחר, נראה מה יהיה.