BETA

22.12.2015

21:59

עסק קטן כסף גדול: מדוע משלמים בעלי עסקים קטנים כל כך הרבה?

"איגוד לשכות המסחר" הוא גוף אנונימי לרובנו, שתפקידו המוכרז הוא לייצג את בעלי העסקים הקטנים. תחת הכותרת הזו צריכים לשלם עסקים כאלו אלפי שקלים לאיגוד, גם אם מעולם לא קיבלו ממנו תמיכה, וייתכן שאפילו לא ידעו על קיומו. והכל תחת חוק ארכאי בן עשרות שנים שמסרב להשתנות