BETA

09.05.2014

02:03

עודכן:

מתחת לאדמה: המנהרות התת קרקעיות שתקצרנה את הדרך מתל אביב לירושלים

סוף לתסכולים מהפקקים לירושלים? קילומטרים של מנהרות תת קרקעיות נחצבים בימים אלה כדי לקצר מאוד את הדרך בין תל אביב לבירה. בכביש 1 כמעט הושלמה כריית המנהרה שתחסוך את הפקק הקבוע באזור הקסטל. עבודת הכרייה בפרויקט הקו המהיר של הרכבת לירושלים תושלם בעוד כשנה. ליאור קינן ביקרה בנתיבי הנסיעה החדשים מתחת לאדמה