BETA

08.05.2014

22:51

עודכן:

אימהות חבריו של יפתח גריידי מחו על הענישה בעבירות אלימות

רצח החייל יפתח גריידי והקטטה האלימה שקדמה לו גרמו לאימהות לפתוח במאבק ציבורי. קבוצה של נשים, כולן אימהות לחבריו של יפתח, קוראות להחמרת הענישה בעבירות אלימות. אתמול הן הגיעו יחד עם אחותו של יפתח וחברים נוספים אל לשכתו של ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, במטרה לגייס גם אותו למשימה