BETA

07.05.2014

23:56

ביום העברת השליטה: יו"ר IDB התפטר

"החברה הגיעה ליציבות פיננסית" נימק אהרון פוגל את החלטתו המפתיעה, ארבעה חודשים בלבד לאחר שנכנס כיושב ראש בפועל של מה שהייתה פעם אחת הפירמידות המצליחות בישראל. היעדרותו הורגשה בטכס העברת השליטה בחברה, ובצל השמועות על חילוקי דעות בינו לבין יתר המנהלים

חודשים אחדים לאחר שנוחי דנקנר הודח מצמרת IDB, גם מחליפו אהרון פוגל הודיע על התפטרותו. פוטגל, היושב ראש שהיה אמור להחזיר את החברה למסלול ונחשב למנהל אמין, נועד לתת את הטון ופרישתו באה במפתיע. הוא עצמו נימק את ההחלטה בטענה שהחברה הגיעה ל"יציבות פיננסית".

 

המשקיעים בחברה חושבים אחרת ובין הקלעים נשמעים דיווחים על חילוקי דעות בין המנהלים למשקיעים ובין בעלי המניות לבין עצמם, בסוגיית המכירה של כלל ביטוח וגם ביתר הסוגיות שעל הפרק.


בצל ההתפטרות הועברה היום השליטה בחברה באופן רשמי לידי המשקיעים אדלשטיין ובן משה. היעדר נוכחותו של פוגל הורגש היום בטכס שנערך במגדלי עזריאלי, ורק המחיש שעדיין ישנם בעלי בית בפירמידה שנחשבה פעם למצליחה ביותר בישראל, אבל יציבות פיננסית עדיין אין.